Välkommen till
Göta Frimärken
Tryck här för auktion Stamps

VI HJÄLPER DIG MED FÖRSÄLJNING AV
FRIMÄRKEN, BREV, VYKORT OCH MYNT.

Göta Frimärken AB har hjälpt samlare sedan 1966.

Vi ger dig ett personligt bemötande och erbjuder en helhetslösning för dina samlingar.

Vi tar hand om hela din inlämning, liten som stor.

Kontakta oss redan idag, nästa auktion är inte långt borta.

Vår nya hemsida är nu lanserad men fortfarande under uppbyggnad och kommer att fyllas på allteftersom.

Auktionsprogram

Göta realtidsauktion 18 september 2017 (ingen tryckt katalog)

Göta Kvalitetsauktion 18 november 2017

Med bla: Lennart Ivarssons samlingar, Posthistoria, Småland etc

Göta Expressauktion januari 2018

Göta Kvalitetsauktion mars 2018

Med bla: Kersti och Bertil I. Larssons samlingar del III, Posthistoria och Lösen.

Göta Realtidsauktion maj 2018 (ingen tryckt katalog)

Numera kan alla bjuda på våra auktioner
DIREKT on-line via vår nya Auktionssida.

Tryck på knappen ovan och kom direkt fram till aktuell auktion. Ni uppmanas att registrera er med adressuppgifter och skapa ett lösen och auktions ID, sedan är det bara att lägga ert högsta bud och auktionssystemet bjuder för er räkning på för er förmånligaste sätt, precis som om ni var närvarande i salen.

Vi söker kontinuerligt efter objekt till kommande auktioner, kontakta oss idag för en diskussion om hur vi kan hjälpa till att sälja era Frimärken, brev, vykort eller mynt.

Contact us today for a discussion on how we can help you sell your Stamps, covers, postcards or coins.

Auktionsvillkor

  1. Objekten säljes till högtsbjudande för näst högsta bud plus en fast höjning (Se katalogen angående fasta höjningar). Om endast ett bud föreligger, säljs objektet till utropspriset, som är det i katalogen (och på hemsidan) angivna priset. Av två lika bud gäller det först inkomna.
  2. Alla angivna utrop är minimipriser. Underbud accepteras ej.
  3. Köparen betalar till auktionären 20% provision på uppnått auktionspris (inklusive VMB-moms, även för utländska kunder), samt porto/frakt kostnader vid utskicka av erhållna objekt.
  4. Betalning kan ske kontant eller mot faktura. Fakturan skall betalas inom 10 dagar. Vid försenad betalning utgår ränta med 2 % per påbörjad månad (minimum 50 kr per påbörjad månad). Alla kostnader i samband med inkasso betalas av köparen.
  5. Objekten kvarstannar i säljarens ägo tills dess att full likvid är erlagd av köparen.
  1. Alla bud skall vara i Svenska kronor.
  2. Objekt som skall reklameras måste returneras till säljaren i ursprungligt skick inom tio (10) dagar från erhållandet, samt vara emottagen av Göta Frimärken AB (Säljaren) senast fyra (4) veckor efter sista anbudsdag. Objekt med defekt som är synlig på bild i auktionskatalogen eller på hemsidan, går ej att returnera. Ej heller finns returrätt för samlingar och partier (samlingar/partier definieras som fler än 3 frimärken/brev/objekt). Vid godkänd reklamation återfår köparen klubbat auktionspris plus betald provision.
  3. Eventuella tvister som uppstår pga denna auktionsförsäljning skall hanteras efter Svensk lagstiftning i Sverige.
  4. Angivet bud, muntligen eller skriftligen, är bindande och innebär ett godkännande av ovanstående villkor.

Hur bjuder man?

Alla singelobjekt och även några mindre poster finns avbildade på vår auktionssida. Större objekt som Album-Flyttlådor visas ej med bild, men alla auktionsobjekt kan ni bjuda på direkt via auktionssidan.

Guide: Hur man lägger ett bud via auktionssidan:

Först hittar du till denna sida: www.swedishstampauctions.com sedan dubbelklicka på "Tryck här för auktion" Nu är du på auktionssidan. Dubbelklicka på blåmarkerad rad "Samtliga Utrop". Högt upp i mitten finns rubriken "Kategorier" tryck på pilen precis till höger och en lista kommer fram med alla auktionens indelningar. Välj vad du är intresserad av här, alternativt använd dig av sökrutorna.

När du har hittad vad som intresserar dig finns en grön "Bud"-knapp vid varje auktionsobjekt, tryck på den för att lägga bud. Nu uppmanas du att registrera dig och om du redan finns i vårt kundregister, att logga in med kundnummer och lösenord, har du glömt dem finns hjälp att få. Antingen via hemsidan eller ring/mail vår kundservice. stenquist-thematics@telia.com eller 0708-106803.

Alla bud som skickas in till oss via e-mail, brev, fax eller via telefon, hanteras av oss på för budgivaren förmånligaste sätt. Vid flera bud, startar budgivningen på näst högsta bud plus en fast höjning (Se katalogen för exempel på fasta höjningar).

Exempel: utrop 250 kr, två skriftliga bud har inkommit: 270 kr samt 350 kr. Budgivningen startar i detta fall på 280 kr.

Lycka till !

Inlämningsvillkor

Inlämningar kan utgöras av:

Singelobjekt-samlingar-partier med Frimärken, brev, vykort eller mynt från Sverige, Norden, Europa eller Övriga Världen som motiverar ett utrop om lägst 500 kr. Undantag kan göras för speciellt material t.ex varianter, stämplar eller bättre singelvykort i mycket god kvalitet, dock aldrig utrop under 200 kr.

Provision uttas med 20% (inklusive VMB moms) på uppnått slutbud.

Inlämningar bör motivera ett sammanlagt utrop på minst 3.000 kr. Skulle inlämningen understiga 3.000 kr uttas en provision på 25% (inklusive VMB moms) på det klubbade totala slutresultatet samt en extra hanteringskostnad på 200 kr.

Provision uttas inte för osålda objekt. För eventuellt osålda objekt med ett utrop under 500 kr debiteras inlämnaren dock en hanteringskostnad på 50 kr/objekt.

Singelobjekt med utrop på 2.000 kr eller högre bör åtföljas av attest/expertintyg. Eventuella attestkostnader samt portokostnader för retur av osålda objekt debiteras inlämnaren. Inga andra kostnader tillkommer.

Beskrivning och prissättning utförs av auktionären. Förslag till beskrivning och utrop kan göras av inlämnaren, men auktionären förbehåller sig rätten att ändra beskrivning och prissättning i de fall auktionären finner det befogat. Auktionären förbehåller sig rätten att returnera objekt som inte uppfyller auktionärens krav på kvalitet eller prisnivå.

Utrop är lägsta försäljningspris och underbud accepteras ej.

Vid auktionen osålda objekt är till salu för utropspris cirka fyra veckor efter auktionstillfället sedan överförs dessa objekt till nästkommande auktion med en reducering av utropspriset. Blir objekten osålda vid detta tillfälle återsändes de till inlämnaren cirka 4 veckor efter auktionen.

Redovisning och betalning för sålt material sker normalt sex veckor efter auktionstillfället. Försening kan inträffa t.ex vid storhelger eller då köpare inte löst ut objekt.

Välkommen med din inlämning !

Kontakt

Göta Frimärken AB

Eckens väg 16

433 33 PARTILLE

Telefon: 0708-106803

Fax: 031-44 35 35

E-mail: stenquist-thematics@telia.com